Örebro

Krafft Fastigheters Integritetspolicy

Krafft Fastigheter sparar och behandlar de personuppgifter som behövs för att kunna fullfölja vår del av lägenhetsavtal med hyresgäst enligt hyreslagen, samt underlag till lägenhetskontrakt. 

Vid ansökan om att hyra en lägenhet kommer vi att samla in de uppgifter som behövs för att säkerhetsställa att man uppfyller grundkraven i vår uthyrningspolicy. 

Vid intresseanmälan sparas samtliga ansökandes personuppgifter. Blir man inte tilldelad en lägenhet, raderas den ansökandes personuppgifter efter tre månader. Blir man tilldelad en lägenhet, sparas personuppgifterna under den tid som hyreskontraktet är giltigt, och raderas sedan efter ett år då hyresförhållandet avslutas. 

Utöver anställda på Krafft Fastigheter kan våra entreprenörer få ta del av vissa personuppgifter som behövs för att kunna utföra sina åtaganden gentemot Krafft Fastigheter. Det rör sig i de allra flesta fall om namn, adress, telefonnummer och eventuellt e-postadress. Alla entreprenörer har tagit del av Krafft Fastigheters integritetspolicy och har genom ett personuppgiftsbiträdesavtal åtagit sig att inte använda personuppgifter på ett sådant sätt som bryter mot vår policy, och att man själv följer dataskyddsförordningen GDPR. 

Krafft Fastigheter lämnar aldrig ut information att använda i reklam eller marknadsföringssyfte till tredje part. 

Vill du läsa mer om dina rättigheter kan du göra detta på https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/